7500 – Holstrebro

DELTIDSOMDELER
Vi tilbyder et godt og varieret job som omdeler op til 10 timer om ugen. Det er et fleksibelt job, hvor vi kan tilbyde fra en til 6 arbejdsdage. Du skal omdele aviser, magasiner, reklamer og breve. Arbejdstiden er om eftermiddagen mandag-fredag og om morgenen i weekenden.

Du skal levere til mange forskellige adresser. Du skal derfor kunne læse og forstå danske adresser og husnumre. Du skal være grundig og samvittighedsfuld, fordi det er vigtigt, at alle modtager de rigtige produkter på deres adresse. Derfor søger vi efter modne og selvstændige omdelere.

Jobbet giver frisk luft og masser af motion. Hvis du ikke er i god form, når du starter, så bliver du det hurtigt. Vi sørger for at lære dig op, så du kommer hurtigt og nemt i gang. Du skal kunne arbejde i al slags vejr samt være forberedt på arbejdes på helligdage og i højtiderne.

Du skal arbejde efter Postloven. Det betyder bl.a., at al posten skal behandles professionelt, konfidentielt og leveres med høj kvalitet til den korrekte modtager – til tiden.

Vi glæder os til at høre fra dig.

JOBANNONCER JYLLAND
Carrier jobs available

We offer a good and varied job up to 10 hours a week. The job is flexible because it is possible to choose from different types of set ups from one to 6 days a week. You must distribute/deliver newspapers, advertising, magazines and letters. Your working hours is in the afternoon Monday-Friday and in the mornings during weekends.

A work day will give you
Routes in your local neighborhood
Few language requirements – you must be able to read and understand Danish addresses and house numbers
Lots of fresh air and exercise
3F’s union agreement with DMA

We expect
You do your job professionally and quality-consciously
You are responsible and conscientious
You can work through all kinds of weather

The job gives fresh air and lots of exercise. If you’re not in good shape when you start, you’ll be in shape quickly. We make sure you get trained, so you can start quickly and easily with success.

You must be prepared to work on holidays as well as in the weekends.

You must be thorough and conscientious because it is important that everyone receives the correct products at their address. That is why we are looking for mature and independent distributors.

You must work in accordance with the Postal law/Act. This means, among other things, that all the mail must be treated professionally, confidentially and delivered with the highest quality to the correct recipient – on time.

We are looking forward hearing from you.

 

information

Rute (by/bydel)

Antal timer pr. uge

14

Antal dage pr. uge

7

Tidspunkter

15:00 - 17:00

Timeløn

Køretøj

Kontakt

Mandag-fredag kl. 15-17.00

Lørdag og søndag kl. 6.00-08.00

Rute placering